CENTRUL EDUCAŢIONAL

ŞCOALA “RAZA DE SOARE” ARAD


SCURT ISTORIC
Centrul Educaţional Şcoala Raza de Soare este patronat de Fundaţia Creştina R.C.E. Speranţa Copiilor,fundaţie care funcţioneaza ca si organizaţie non-profit.

Şcoala Raza de Soare, a fost deschisă în luna ianuarie a anului 2002,dorindu-se a veni in întâmpinarea copiilor diagnosticaţi cu dizabilitaţi mentale şi fizice din Arad şi imprejurimi,copii care provin atât din familii cât şi din centre de plasament.

Vârsta copiilor care sunt înscrişi în şcoala este cuprinsa între 3 şi 13 ani.

La ora actuală,există 7 clase,fiecare cu câte 6-7 copii grupaţi in funcţie de varsta mentală si cronologică.

Instruirea la clase se face sub indrumarea unui învaţător ajutat în activităţi de un asistent educaţional. Toţi membrii echipei care lucreaza cu copiii,au fost instruiţi de profesioniştiîn domeniul educaţiei speciale din Statele Unite ale Americii,precum si prin diferite cursuri de perfecţionare în ţara.

Fiecare copil beneficiaza de un plan educaţional conceput să întaâmpine nevoile specifice ale acestuia,incluzând activităţi ca: citire,matematică, scriere, motricitate fina si grosieră, limbaj, socializare.

Pe langă activităţile de la clasă,copiii beneficiază de kinetoterapie,logopedie sau consilere în cadrul şcolii,activităţi efectuate de personal specializat.

Programul şcolii noastre urmeaza acelaşi calendar ca şi şcolile de masă iar,programul zilnic este de la ora 8.00 până la ora 16.00 de luni până vineri.

Copiilor,le este asigurat transportul,cu microbuzele şcolii,fiind preluaţi din diferite puncte de întâlnire dimineaţa,puncte care rămân neschimbate şi pentru întoarcerea lor.

În cursul anului şcolar sunt pregătite serbări cu ocazia diferitelor evenimente:Crăciun,8 Martie,Paşte,sfârşitul anului şcolar în cadrul cărora copiii evolueaza cu diferite programe specifice.

În anul şcolar 2005-2006,şcoala noastră a organizat o competiţie sportivă,destintă copiilor cu dizabilităţi mentale şi fizice;SPECIAL OLYMPICS; cu ocazia zilei de 1 iunie.


La sfarşitul fiecărui an şcolar,se organizeaza tabără de o săptămână la care participă şi părinţii,fiind o ocazie mai bună de cunoaştere a cestora şoi a copiilor în prezenţa părinţilor.

În acest an ,tabăra a avut loc la Ic Padiş Ponor,în judeţul Cluj.


La baza activităţii Centrului Educaţional „Raza de Soare”stă următoarea declaraţie de principii:

*Mediul şcolar va sublinia şi aplica principiile creştine.

*Toţi copiii pot învăţa.

*Toţi copiii au valoare şi sunt trataţi cu demnitate şi respect.

*Toate deciziile se iau în interesul suprem al copiiilor,ei fiind mereu pe primul loc.

*Programa şcolară va întâmpina nevoile spirituale,emoţionale,sociale,academice şi fizice ale fiecărui copil.

*Fiecare copil va învăţa şi practica o modalitate funcţională de comunicare.

*Şcoala şi familia vor lucra împreună astfel încât fiecare copil să-şi atingă potenţialul maxim având ca scop integrarea lui în societate.


Personalul care deserveşte Centrul Educaţional are urmatoarea componenţă:


  • Directorul şcolii-medic pediatru
  • 1Asistent social
  • 1Asistent medical
  • 7 psihopedagogi
  • 8 asistenţi educaţionali
  • 2 kinetoterapeut
  • 1 logoped
  • 1 merceolog
  • 3 bucatarese
  • 1 ingrijitor